คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศเป็นไปด้วยความผูกพันและอบอุ่นของพวกเราชาว #lawhcu