บุคลากร คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีช่องทางจักรยาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริเวณหน้าหอประชุม มฉก.