เช้าวันนี้ ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าหารือกับ พ.ต.อ.ชีวิน เนื่องจำนงค์ รองผู้บังคับการศูนย์​ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่ง​เสริม​สนับสนุน​ให้นักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 2 เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร​บัณฑิต ​ภาค​สมทบ ของคณะ​นิติศาสตร์​ มหาว​ิทยาลัยหัว​เฉียวเฉลิม​พระเกียรติ​ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการตำรวจ

ผลของการหารือ ทำให้ได้ข้อสรุปและแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักเรียนนายสิบตำรวจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรของเราในปีการศึกษา 2565 ต่อไป