วันที่ 7 สิงหาคม 2565 คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ณ บริเวณศาลฎีกา สนามหลวง