คณะนิติศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร อาจารย์วุฒิพงค์ พัวพัน และคุณวราภรณ์ แจ่มแจ้ง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นพนักงานสอบสวน" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดโดยสถาบันส่งเสริมงานสืบสวนสอบสวน 

การผ่านหลักสูตร​การอบรมครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติต่อไป