วันที่ 2 กันยายน 2565 คณะ​นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัว​เฉียวเฉลิม​พระเกียรติ​ นำโดยท่านคณบดี ผศ.นิก สุนทร​ธัย​ และคณาจารยํ ได้รับมอบป้ายศูนย์​ไกล่เกลี่ย​ข้อพิพาท​ภาค​ประชาชน​ ตำบลบางโฉลง​ อำเภอบางพลี จังหวัดส​มุทรปราการ​ จากกรมคุ้มครอง​สิทธิ​และ​เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นับได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่คณะนิติศาสตร์​จะได้มีบทบาทในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการทางกฎหมาย​ในการช่วยเหลือและไกล่เกลี่ย​ข้อพิพาทให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ​ต่อไป