วานนี้ (8 กันยายน 2565) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 และได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดพานไหว้ครู ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ