คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาให้ โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์  นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีฯ