เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีบายศรี เพื่อรับขวัญน้องปี 1 ที่เข้ามาเรียน ในปีการศึกษา 2565  โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์และรุ่นพี่ศิษย์เก่า  ร่วมอวยพร ผูกข้อมือ เพื่อให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกัน และเพื่อให้น้องใหม่มีความอบอุ่น มีความภูมิใจ ที่เข้ามาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์