เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

และภายในงานวันเดียวกันนั้นได้มีพิธีการมอบติ้งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้เรียนเชิญอาจารย์ภายในคณะเป็นเกียรติในพิธีการนี้ ถือเป็นพิธีการสำคัญที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยสมบูรณ์