นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดพระโขนง เนื่องในโอกาสวันรพี'58 วันที่ 7 สิงหาคม 2558

   สำหรับตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลครั้งนี้ คือ นายมนตรี จุลเกลี้ยง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และนายอิทธิกุล เชี่ยวชาญ  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4