เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดทำบุญคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีคณะนิติศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา