เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ภัทรวดี ยังน้อย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับสตรีตำบลบางโฉลงในหัวข้อ "สถานการณ์ด้านสตรี สิทธิสตรีในด้านกฎหมาย ความเสมอภาคในสังคม การพัฒนาสตรี และการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับตรี ฯลฯ" ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง