เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 8-149 อาคารหอประชุม คณะนิติศาสตร์จัดโครงการแสดงศาลจำลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการว่าความและศาลจำลอง แสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา เรื่อง “...กราบรถ”การจัดการแสดงศาลจำลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการว่าความและศาลจำลองที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี