เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดแข่งฟุตบอลนิติสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาศัยความสด ชนะการแข่งขันได้ที่ 1 ไป ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 คว้าตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ