ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ปีพ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท และจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอภิวัฒน์ โพโสลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวพรรณราย เผ่าประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวปิยาภัสร์ พรมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ