เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดทำบุญคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โดยมีอาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา