คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ (Law HCU Open House 2017) ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำคณะนิติศาสตร์ แนวทางการประกอบอาชีพกฎหมาย โดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน การสาธิตการแสดงศาลจำลอง จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2-113 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.

เครดิต แผนกประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ