คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการสัปดาห์วันรพี’ 60 มีการบรรยายพิเศษ โดย ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ เรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแนวพระราชดำริด้านกฎหมายไทย และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ และอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มฉก. 

เครดิต แผนกประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ