คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรม
"Law Hcu Open House 2017" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2-113 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พบกับการแนะนำคณะนิติศาสตร์ เส้นทางในการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย ชมการแสดงศาลจำลอง พบกับรุ่นพี่
ที่จะมาต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย

กำหนดการ 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน เยี่ยมชมกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์

เวลา 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ (Law HCU Open House 2017)

เวลา 09.30 - 10.00 น. แนะนำคณะนิติศาสตร์ เส้นทางในการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย

เวลา 10.00 - 11.30 น. กิจกรรม Law HCU Open House 2017

เวลา 11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 - 14.30 น. เยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์วัฒนธรรม

เวลา 14.30 - 15.30 น. ชมการสาธิตแสดงศาลจำลอง โดย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ

ค่าใช้จ่าย 
สามารถเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การลงทะเบียนเข้าร่วม 
ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://goo.gl/forms/VYdVulf5xEWYTZhl1 ภายใน 25 สิงหาคม 2560