วันนี้ (7 มกราคม 2566) คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)​ ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565 

โดย ผศ.นิก สุนทร​ธัย คณบดี​คณะ​นิติศาสตร์​ กล่าวต้อนรับ​นักศึกษา​ จากนั้นได้มีการแนะนำคณาจารย์ แนะนำคณะ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเข้าระบบอีเลิร์นนิ่ง และ Ms-team การแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบข้อเขียน โดยในเทอมนี้มีนักศึกษาเข้าใหม่รหัส 65 (เทอม 2) กว่า 90 คน

ขอต้อนรับทุกท่านท่านสู่รั้ว #lawhcu จ้า