หนังสือเชิญ

- ฟังบรรยายพิเศษ “หน้าที่ของพลเมืองกับการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
พฤ. 5 ก.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 (สื่อประสม)

- แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศ. 6 ก.ย. 62 09.00 -16.00 น.ณ หอประชุม ม.หัวเฉียวฯ

- ชมนิทรรศการ ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ และความรู้กฎหมาย “สังคมไทยกับอาชญากรรมใกล้ตัว”
ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-312-6300-79 ต่อ 1689