1. โอนเงินค่าธรรมเนียมลงพิมพ์วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์  จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารในชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่
     2.1 ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภท ออมทรัพย์
           เลขที่บัญชี        168- 2-00999-7
     2.2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนบางนา-ตราด ประเภท ออมทรัพย์
          เลขที่บัญชี        450-2-05411-8                                    

2. กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ในช่อง “หลักฐานการชำระเงิน” หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่โทรสาร 0-2312–6419 หรือที่ E- Mail : faclaw120hcu@gmail.com

Recent articles