เช้าวันนี้ (30 พ.ค. 66) ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าพบ พล.ต.ต.นเรวิช  สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม CCOC กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเข้าพบครั้งนี้ เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับกองบังคับการ​ตำรวจภูธร​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ และความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ