คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิภาวี มณีช่วง และนางสาวบุญฑริกา ศรีแพทย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 30 คนสุดท้าย เข้าร่วมโครงการแข่งขัน THE LAWNCHH PAD for lawyers : ติดอาวุธในการทำงานด้านกฎหมาย (Essential Skills for Legal Practice) จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด โดยโครงการนี้นักศึกษาของเราได้เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในทักษะเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านกฎหมาย รวม 5 วัน และได้ทำงานร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ท้ายที่สุด นางสาววิภาวี มณีช่วง และเพื่อนร่วมทีมจากต่างสถาบัน ได้ร่วมกันคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจากการแข่งขัน โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เรียกได้ว่างานนี้ นักศึกษาของเราได้มีโอกาสนำความรู้ในห้องเรียนไปใช้ฝึกปฏิบัติทางกฎหมายได้อย่างเต็มที่ ต้องขอเสียงปรบมือดังๆ และ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสองท่านด้วยจ้า