จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม   รายละเอียดโครงการ   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรม เรื่อง "ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 700 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง และเกียรติบัตร) และหากชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ลดเหลือท่านละ 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีเลขที่ 168-2-00999-7 หรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร 18 บัญชีเลขที่ 450-2-05411-8 

โปรดส่งใบตอบรับพร้อมหลักฐานการโอนเงินให้คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560