จดหมายเชิญอบรม      รายละเอียดโครงการ     แบบตอบรับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จัดโครงการอบรมกฎหมายระยะสั้นสำหรับครูผู้สอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เม.ย. 61

ติดต่อสอบถาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
             โทร 0-2312-6300 ต่อ 1689
             แฟกซ์ 0-2312-6419