จดหมายเชิญอบรม   รายระเอียดโครงการ   แบบตอบรับ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย และ work shop เรื่อง คดีความผิดสัญญาจ้างแรงงานและการเลิกจ้าง
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องสิรวารี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิทยากรโดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            และผู้ประนีประนอม ประจำศาลแรงงานกลาง
            - ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.61

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                 โทร 0-2312-6300 ต่อ 1689
                 แฟกซ์ 0-2312-6419