นายอภิวัฒน์ โพโสลี (โย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ตีเกราะเคาะไม้ เรื่อง ทุจริตในสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา